KPSS

KPSS-kurs-paketi
KPSS-turkce-kitap-tekli
KPSS-matematik-kitap-tekli
KPSS-tarih-kitap-tekli
KPSS-cografya-kitap-tekli
KPSS-vatandaslik-kitap-tekli
KPSS-turkce-kitap-tekli
KPSS-deneme-kitap-tekli

Kamu Personeli Seçme Sınavı, ÖSYM tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına personel ataması yapmak için uygulanan bir sınavdır. Son mezun olunan eğitim seviyesine göre ortaöğretim, ön lisans veya lisans mezunları KPSS sınavına girebilmektedir. Lisans KPSS her yıl yapılırken, ön lisans ve ortaöğretim KPSS ise çift yıllarda olmak üzere 2 yılda bir (2024,2026, 2028.) yapılmaktadır. Ayrıca bu sınavlara istediğiniz kadar başvuru yapabilirsiniz ve sınava başvurmanız için mezuniyet olma şartı da aranmaz, Mezun olduğunuzda sınav sonucu geçerlilik tarihinin, geçmemiş olması yeterlidir. KPSS puanları iki yıl geçerlidir.

KPSS ezber konuların yanı sıra mantıksal düşünce gerektiren bir sınavdır. Genel yetenek ve genel kültür olmak üzere ikiye ayrılan sınavda sayısal mantık ve sözel mantık soruları çok fazla zamanını alabilir.

2024 KPSS Ön lisans Türkçe Konuları

 1. Sözcükte Anlam
 2. Cümlede Anlam
 3. Paragrafta Anlam
 4. Noktalama İşaretleri
 5. Yapı Bilgisi
 6. Ses Bilgisi
 7. Sözcük Bilgisi
 8. Cümle Bilgisi
 9. Yazım Kuralları
 10. Anlatım Bozuklukları
 11. Sözel Mantık ve Akıl Yürütme

KPSS’de Hangi Dersten Kaç Soru Var?

 • Türkçe: 30 Soru (4 Soru Sözel Mantık)
 • Matematik: 30 (4-6 soru Sayısal Mantık Soruları)
 • Tarih: 27 Soru
 • Coğrafya: 18 Soru
 • Vatandaşlık: 9 Soru
 • Güncel Bilgiler: 6 Soru

KPSS Konuları

Matematik

 • Temel Kavramlar
 • Sayılar
 • Bölme-Bölünebilme Kuralları
 • Asal Çarpanlara Ayırma
 • EBOB-EKOK
 • Birinci Dereceden Denklemler
 • Rasyonel Sayılar
 • Eşitsizlikler
 • Mutlak Değer
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Çarpanlara Ayırma
 • Oran – Orantı
 • Problemler
 • Kümeler
 • Fonksiyon İşlem
 • Modüler Aritmetik
 • Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık
 • Tablo ve Grafikler
 • Sayısal Mantık

Geometri

 • Geometrik Kavramlar
 • Doğruda Açılar
 • Üçgende Açılar-Alan-Benzerlik
 • Açı Kenar Bağıntıları
 • Özel Üçgenler
 • Açıortay
 • Kenarortay
 • Çokgenler
 • Dörtgenler
 • Çember ve Daire
 • Analitik Geometri
 • Katı Cisimler

Türkçe

 • Sözcükte Anlam
 • Cümlede Anlam
 • Paragrafta Anlam
 • Ses Bilgisi
 • Yapı Bilgisi
 • Sözcük Türleri
 • Cümle Bilgisi
 • Yazım Kuralları
 • Noktalama İşaretleri
 • Anlatım Bozuklukları
 • Sözel Mantık

Tarih

 • İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
 • Türk-İslam Tarihi
 • Osmanlı Tarihi
 • Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri
 • Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler ve Türk-İslam Dünyasına Etkileri
 • XX.Yüzyılda Osmanlı Devleti
 • Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
 • Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi
 • Cumhuriyet Dönemi
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
 • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

Coğrafya

 • Türkiye’nin;
  • Coğrafi Konumu
  • Yer Şekilleri ve Özellikleri
  • İklimi ve Bitki Örtüsü
  • Bölgesel Coğrafyası
 •  Türkiye’de;
  • Nüfus ve Yerleşme
  • Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık
  • Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi
  • Ulaşım, Turizm ve Ticaret

Vatandaşlık 

 • Hukukun Temel Kavramları
 • Devlet Biçimleri Demokrasi ve Kuvvetler Ayrılığı
 • Anayasa Hukukuna Giriş, Temel Kavramlar ve Türk Anayasa Tarihi
 • 1982 Anayasası’nın Temel İlkeleri
 • Temel Hak ve Hürriyetler
 • Yasama
 • Yürütme
 • Yargı
 • İdare Hukuku

BAŞARILAR BOL ŞANS DİLİYORUZ