DGS

DGS-kurs-paketi
DGS-turkce-kitap-tekli
DGS-matematik-kitap-tekli
DGS-DENEME-kitap-tekli

DGS NEDİR: Herhangi bir üniversitenin ön lisans bölümlerinden mezun olmuş ya da olabilecek durumdaki öğrencilerin katılabildiği, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen çoktan seçmeli bir sınavdır.

DGS ye, KİMLER BAŞVURABİLİR: Bir ön lisans programlarından mezun adaylar başvurabilir. Son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da sınava başvurabilir. Kılavuzda yer alan açık öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak isteyenlerin bu sınava başvurmaları gerekmektedir.

DGS de YURT DIŞI BAŞVURULARI: Kılavuzda açıklandığı şekilde yapılabilir.

DGS de SORU SAYISI: 50 matematik ve 50 Türkçe olmak üzere toplam 100 sorudan oluşur.

DGS de SINAV SÜRESİ: 135 dakika yani 2 saat 15 dakikadır

DGS de SINAV SÜRESİ: ÖSYM tarafından her yıl yapılan bir sınavdır ve bir yıl geçerlidir. Katsayılar her yıl sınava giren kişi sayısına göre değiştiği için her sene puan hesaplaması farklı olur.

DGS ye GİRİŞ SAYISI: Sınırsız giriş hakkı vardır.

DGS de SINAVININ KAPSAMI NEDİR: Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölüm den oluşan bir yetenek testi uygulanır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanan sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayıp, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri niteliktedir.

DGS’de ÖBP: DGS’ye başvuran her aday için, bitirme yılı ve diploma notu dikkate alınarak Ön lisans Başarı Puanı (ÖBP)olarak adlandırılan bir puan hesaplanır. BP’lerin hesaplandığı dönemde mezun durumda olmayan adaylar için diploma notu yerine not ortalaması kullanılır. Adayların not ortalamaları önce 100’lük sisteme çevrilir. Ardından 0,8 ile çarpılır ve ÖBP puanı elde edilir. Ön lisans akademik not ortalamaları (en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ile çarpılarak Ön lisans Başarı Puanına (ÖBP) dönüştürülür. Böylece, 50 olan en düşük notun ÖBP değeri 40, en yüksek 100 olan notun da ÖBP değeri 80 olarak hesaplanır. 50’nin altında olan notlar 50 olarak değerlendirmeye alınır. Bu şekilde hesaplanan Ön lisans Başarı Puanı merkezî sınavdan alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanır. Bütün not sistemleri doğru orantı kurularak, 100’lü not sistemine dönüştürülür.

Örnek ÖBP Hesaplaması:

Mezuniyet notu 3.80

3.80 x 25 = 95 (4’lük sistemi 100 ‘lük sisteme dönüştürme)

95 x 0.8 = 76 ÖBP 

DGS PUANI HESAPLAMA: Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınabilecek DGS puanları hesaplanır.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanan ve bulunan toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturur.  DİKKAT: Puan hesaplanması için en az 1 Sayısal 1 Sözel net gereklidir.

DGS de AKADEMİK NOT ORTALAMASI NEDİR: ÖBP hesaplanabilmesi için meslek yüksekokullarındaki tüm son sınıf öğrencilerinin (sınava başvurmayanlar da dahil) akademik not ortalamalarını ÖSYM tarafından MYO öğrenci işlerinden toplanır.  ÖSYM, not ortalamalarını elektronik ortamda en geç temmuz ayının ikinci haftasında meslek yüksek okullarından toplamaktadır. Mezun olan adaylar da ais.osym.gov.tr sitesinden not ortalamalarını kontrol edebilir. ÖSYM; belirteceği tarihlerde, akademik not ortalamasıyla ilgili düzeltme dilekçelerini kabul eder.

DGS AVANTAJLARI NELERDİR:

-DGS, 4 yıllık bir lisans programına yerleşmenin en kısa yoludur.

-DGS müfredatında yer alan konular, YSK’ye kıyasla daha azdır. Sorumlu olunan dersler sadece Matematik ve Türkçedir.

-Okul puanı düşük olan bir öğrenci, sınav sistemi sayesinde disiplinli ve programlı bir çalışmayla DGS’de başarılı olabilmektedir.

DGS ye, en yüksek katılım 300.000 kişi olarak gerçekleşmiştir.

DGS Tercih işlemleri, sınavdan sonra yapılmaktadır. DGS sonuçları açıklandıktan 4-5 gün sonra tercih işlemleri başlamaktadır. (Ağustos ayının üçüncü haftası gibi)

DGS TERCİH HAKKI SAYISI: ÖSYM adaylara, 30 adet tercih yapma hakkı tanımıştır.

DGS Tercih HAKKI: YÖK tarafından belirlenmiş bölümleri tercih edebilirsiniz.

DGS’yi KAZANIP TEKRAR SINAVA GİRENLER: daha önce kazanmış olsanız bile tekrar girebilirsiniz. Ancak 29.07.2010 YÖK genel kurul toplantısında; bir  önceki   yıl DGS  sonucunda üniversiteye yerleşen adayların ÖBP’ si   0,45  katsayısı ile çarpılmasına  yani ÖBP’ de  puan  kesintisine karar  verilmiştir. ÖBP’ den yaklaşık 8-12 puan arasında kesinti olabilmektedir.

DGS de PUANI HESAPLAMA:

Puan hesaplamasının ögeleri Matematik net, Türkçe net, taban puan + ÖBP’ dir.

Netler belirlenirken 4 yanlışın 1 doğruyu siliyor.

DGS de EK YERLEŞTİRME: Eylül 2009 tarihinden itibaren ÖSYM tarafından Dikey geçiş sınavına giren adaylara ek yerleştirme hakkı sağlamıştır.

DGS KAZANINCA, ÖRGÜN ve AÇIKÖĞRETİMİ AYNI ANDA OKUYABİLİRMİYİM. Hem açık öğretimi hem de örgün eğitimi aynı anda okuyabilir; ikisine de kayıt yaptırabilirsiniz.

DGS ile LİSANSA KAÇINCI SINIFTAN BAŞLARIM: DGS’yi kazanan öğrencilerin hangi sınıftan başlayacağını üniversite yönetimi karar vermektedir. Fark derslerinin az olması açısından mezun olunan ön lisans programına en yakın lisans programı seçilmelidir. Üst sınıftan kredi alarak, erken mezun olabilme şansına sahiptir. Bazı üniversiteler DGS’den gelen öğrencileri üçüncü sınıftan başlatabilmektedir.

YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÜNİVERSİTELERİ TERCİH EDEBİLİRMİYİM: Yabancı dille eğitim yapılan programlarda öğrencilerin, üniversitede bölüm derslerine başlayabilmeleri için üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını geçmeleri veya Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı’na devam ederek başarılı olmaları gerekir. Yabancı dil hazırlık programı süresince öğrenci, ilgili üniversitenin öğretim ve sınav yönetmeliğine tabi olur. Birçok üniversite, hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilere hazırlık sınıfını tekrar etme hakkı tanır veya öğrenci mezun olana kadar dil yeterlilik sınavında başarılı olma şartı arar. Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı’nda başarısız olarak ilişiği kesilen öğrenciler, ÖSYM tarafından Türkçe eğitim yapan yükseköğretim programlarına yerleştirilirler.

BAŞARILAR BOL ŞANS DİLİYORUZ