DGS Hakkında

DGS Nedir?

Dikey Geçiş Sınavı nedir? Ne zamandan beri uygulanıyor?

ÖSYM tarafından ilk defa 2000 yılında uygulanan, her yıl Temmuz ayının 2. ya da 3. pazarı tekrarlanarak 2020’de 21. si yapılacak olan ve Ön lisans (iki yıllık yüksekokul ) mezunlarının lisans programlarına geçişlerine imkân veren merkezi bir sınavdır. 2020 yılında sınav Dünya genelin de yaşanılan covid- 19 salgını nedeni ile ertelenerek 9 Ağustos’da gerçekleşmiştir.

Dikey Geçiş Sınavına başvuru tarihi ve şartları nelerdir?


DGS’ye başvurabilmenin ilk koşulu bir meslek Yüksekokulundan (MYO) mezun olmuş ya da mezun olabilecek durumda (2.sınıf öğrencisi) olmaktır. (Son sınıfta okuyan adaylardan stajı tamamlamış olmak şartı sınava başvurmak için istenmez ancak kazanan adayların işlemlerini tamamlamak için stajın tamamlanmış olduğunu gösteren belgeyi ibraz etmeleri istenir). Bu şartı gerçekleştiren adaylar sınavına girecekleri yılın www.osym.gov.tr adresinden ön kayıt yaptırıp sınav giriş ücretini bankaya yatırarak bu sınava girmeye hak kazanırlar.
DGS Başvuruları genellikle mayıs ayının son haftası başlayıp 7/10 gün sürmektedir.

Sınava kaç kez girme hakkım vardır?


2007 DGS’ye kadar adayların bitirdikleri her yüksekokul için en fazla 3 defa DGS’ye katılma hakkı bulunmaktaydı. Ancak YÖK tarafından alınan ve 16 Aralık 2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik kararıyla beraber 2008 DGS ile birlikte 3 yıl sınırı kaldırılmıştır.
Hâlihazırda DGS başvurularında yalnız mezun olabilme şartı aranmaktadır.

Kazandıktan sonra tekrar girmek istediğimde herhangi bir puan kesintisi olur mu?


YÖK’ün 2010 Ağustos’unda aldığı kararla DGS’de de kazananlardan bir sonraki yılki girişlerinde puan kesintisi olacaktır.
2019 DGS’de bir lisansa yerleşen adayların 2020 DGS’ye girdikleri takdirde ÖBP’leri 0,6 yerine 0,45 ile çarpılacaktır.

Kaç tercih hakkım var ve ne zaman yapabiliyorum?

DGS sınavında adayların 30 tercih hakkı bulunmaktadır. covid 19 salgını nedeni ile  2020 dgs sonucları eylul de acıklanmış olup tercih sonuçları ekim ayın da belli olmuştur.Yaşanan salgın şartları gereği bu takvimde belli oranda sarkmalar meydana gelmiştir.

Lisans Bölümlerinin kontenjanları nasıl belirlenir, istediğim lisans programlarını tercih edebilir miyim?

Hangi meslek yüksekokulu ve açık öğretim ön lisans programlarından hangi lisans programlarına dikey geçiş yapılacağı ve bu programlara ayrılacak kontenjanlar, her yıl üniversitelerin görüşleri de alınmak suretiyle, Yükseköğretim Kurulu tarafından saptanır ve Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzu ile yayınlanır. Ayrılacak kontenjanların tespitinde o yıl meslek yüksekokullarından mezun olan öğrenci sayıları dikkate alınır. Ancak bu sayıların oranı, o yıl örgün meslek yüksekokulları mezunlarının yüzde onundan az olamaz. DGS’ye giren her aday DGS başvuru kılavuzunda yer alan ve kendi ÖN LİSANS BÖLÜMÜYLE ilişkilendirilmiş olan lisans programlarını tercih etmek zorundadır. Aday kendi alanı ile ilişkilendirilmemiş bir bölümü tercih listesine almış ve o bölümü kazanacak puanı almış olsa dahi merkezi yerleştirme işleminde bu tercih değerlendirme dışıdır.

29 Temmuz 2010 Tarihli YÖK Genel Kurulunda DGS kontenjanları belirlenme kriterleri değişmiş ve DGS 2010 kontenjanları bir önceki yıla göre %150 artmıştır. 2019 DGS Yerleştirme Sonuçları sonrası açıklanan sayısal verile göre 163 bin 192 aday tercihte bulundu. Örgün Eğitim, İkinci Öğretim, Uzaktan Eğitim, Açıköğretim olmak üzere tüm program türlerinde 6 bin 318 program bulunuyordu. 114 bin 763 kontenjan açılmıştı fakat 84 bin 460 aday yerleşti. 2019 DGS Yerleştirme Sonuçlarına göre 30 bin 303 kontenjan boş kaldı.

Dikey Geçiş Sınavındaki soruların sayısı ve soruların müfredat dağılımı nedir?

DGS’de sayısal ve sözel olmak üzere 2 bölümde altmışar (60) soru olmak üzere toplamda 120 soru bulunmaktadır. Sayısal Bölümdeki sorular; ağırlığı işlem yeteneğini ölçme (Lise 1 matematik müfredatı) olmak üzere, tablo ve grafiklerdeki sayısal verileri yorumlayabilme, sayısal mantık yürütme ve geometriden oluşmaktadır. Sözel Bölümdeki sorular ise okuduğunu anlama ve yorumlama diyebileceğimiz Türkçe sorularıyla (basit düzlemdeki anlatım bozukluğu haricinde hiçbir şekilde dil bilgisi sorusu yoktur) sözel mantık bulmacalarından (sayısı 10’u geçmiyor) oluşmaktadır.

Dikey Geçiş Sınavı kaç saat sürüyor ve zaman yeterli mi?

Adaylara sınav için verilen süre 150 dakikadır. Bu da her soru başına 85 saniyelik bir zaman demektir.DGS’de iyi bir bölüm için hemen her sorunun yapılma zorunluluğunu eklediğimizde, zamanı iyi kullanan adayların başaralı olabileceğini söyleyebiliriz. DGS hazırlığı yapan adaylar bir konuyla ilgili soruları çözebilmekle yetinmemeli, bu soruları verili zamanda çözebilmeyi de başarabilmelidirler.

DGS Puanları hangi kriterlere göre hesaplanıyor?

Adayların DGS puanları hesaplanırken; Ham puan, sözel ve sayısal standart puanları ,katsayılar ve ÖBP(Ön lisans Başarı Puanı) den yararlanılıyor. Sırayla bu kavramları ve puanlama esaslarını açıklamaya çalışalım.

1.Aşama Ham Puan: Adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanır, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

2.Aşama Sözel ve Sayısal Standart Puanları: Tüm adayların sayısal ve sözel bölümlerden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı (sözel ve sayısal ) hesaplanır ve adayların ham puanları, Ortalaması 50 Standart sapması 10 olan Standart Puanlara dönüştürülecektir. Yani birbirinden farklı net yapan her adayın diğerlerinden farklı bir sayısal ve bir de sözel iki ayrı Standart Puanı olacaktır.

3.Aşama Standart Puanların Çarpılacağı Katsayılar: DGS de 3 farklı puan türü vardır. Adayların Sayısal Standart Puanları ve Sözel Standart Puanları Her Puan Türü için farklı katsayılarla çarpılır(Bakınız Tablo-1).

4.Aşama ÖBP(Ön lisans Başarı Puanı): Sınava girecek her aday için Yüksekokuldaki akademik ortalaması göz önünde tutularak bir ÖBP hesaplanır. ÖBP bir akademik sıralama birimidir. Bir ön lisans programından o yıl mezun olabilecek durumdaki öğrenciler ÖBP ile bir sıraya konurlar. Her adayın yalnız bir tane ÖBP’si olur. ÖBP Maksimum 80 minimum ise 30’dur.

DGS Puanları Sayısal Standart Puan Sözel Standart Puan AÖBP
Sayısal DGS Puanı (DGS – SAY) 3 0,6 0,6
Sözel DGS Puanı (DGS – SÖZ) 0,6 3 0,6
Eşit Ağırlıklı DGS Puanı(DGS – EA) 1,8 1,8 0,6


Yukarıdaki hesaplamaların yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan bazı veriler sadece ÖSYM de olduğu için DGS puan hesaplama çalışmalarını yapan herkes ancak bir önceki DGS sınavlarının sonuçları üzerinden tahmini pratik yollar geliştirebilmektedir. Bu yüzden hiç kimse size bir yükseköğretim programına yerleşmeniz için gereken neti ve bu netlerle kaç puan alacağınızın bilgisini veremez. Her yıl yeni bir standart sapma oluşacağı için veriler bir önceki yılın bilgileri ışığında yol gösterici olması bakımından değerlidir.

İntibak Programı Kaldırıldı mı?

YÖK’ün  üniversiteden atılmayı kaldırmasıyla beraber 2011 yılında DGS  ile bir lisansa yerleşen adaylar için  İntibak Programı da kaldırılmıştır.

DGS de Ek Yerleştirme Var mı?

DGS de Ek yerleştirme  2009’dan itibaren uygulanmaya başlanmıştır. YÖK’ün Eylül 2009’daki toplantısında alınan karar uyarınca ek yerleştirme inisiyatifi YÖK’e bırakılmıştır.. YÖK 2009’da ek yerleştirme yapılmasına karar verdi..

Ek yerleştirmede adaylar 18 tercih yapabilmektedir ve kendi puanlarından daha yüksek puanla kapanmış bölümleri de tercih edebilmektedirler.